Publicerade nyheter ger nya affärer

Facktidningar är alltid intresserade av nyheter
Redaktörerna vet att läsarna gillar nyhetssidorna i deras tidningar. Men de hinner inte själva söka efter nya produkter att skriva om. De vill gärna att pressnyheter skickas från företagen till dem. Tyvärr är det så att många bra nyheter aldrig skickas till tidningsredaktionerna. De hamnar istället i lådan ”borde skrivas men jag hinner inte”.

Vad är då en nyhet?
Det kan vara en ny produkt, ett nytt system eller något annat som öppnar upp nya möjligheter för era kunder. Den kanske förenklar arbetet, gör att arbetet går snabbare eller förbättrar en befintlig applikation.

Något som är större, snabbare, starkare eller bara väldigt mycket bättre än det som finns idag är alltid intressant att skriva om. Det kan också vara en befintlig produkt som uppdaterats som gör att den uppfyller något av ovanstående krav. Det kan givetvis också vara en ny kollega som blir ett viktigt ansikte utåt för företaget.

Ju bredare målgrupp nyheten har desto större blir spridning av nyheten. När nyheterna publiceras i rätt medier kommer efterfrågan öka på era produkter/tjänster.